strona główna - artykuły

Jak zostać doradcą rynku nieruchomości

Spis treści:

1.Informacje „krok po kroku”;
2.A teraz trochę marzeń;
3.Informacje o eksternistycznym kursie dla Doradców Rynku Nieruchomości;
4.Program kursu;
5.Jak postępować by ukończyć eksternistyczny kurs;
6.Jesteś zainteresowany nowym zawodem ?
7.W miarę jedzenia rośnie apetyt.


1.Informacje „krok po kroku”.

Skojarzenia zawarte w tym tekście są przeznaczona dla ludzi ambitnych i lubiących samodzielnie kierować swoim losem. Radzę przeczytać je bardzo wnikliwie zastanawiając się nad istotą sprawy.

Opracowanie to ma na celu pomaganie ludziom chcącym wejść na trudną drogę obrotu nieruchomościami. Na drodze tej pracując bardzo intensywnie można zarabiać znaczne kwoty pieniędzy. Jest to droga samodzielnej działalności gospodarczej i realizacji przemyśleń - dlatego warto zastanowić się nad własnymi możliwościami.

Drogą dojścia do zawodu pośrednika – zawodu wymagającego licencji państwowej - może być rozpoczęcie samodzielnej pracy jako doradca, co przy równoczesnym kształceniu uzupełniającym może doprowadzić do zdobycia koniecznych uprawnień klasycznego pośrednika obrotu nioeruchomosciami.
Ten tekst pomoże w tej edukacji.

Można być tylko Doradcą Rynku Nieruchomości w obranej przez siebie specjalności, na którą jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku, na którym się przebywa.
Sposób włączenia się do realizacji samodzielnej działalności gospodarczej zostanie Pani/Panu udostępniony po zakończeniu kursu dla Doradców Rynku Nieruchomości – na życzenie przesłane na adres eres9596@kki.net.pl.

Będąc osobą wnikliwą można,a właściwie trzeba zastanowić się nad możliwością wykonywania tego nowego zawodu – zainteresowanych odsyłam do Gazety Prawnej nr 157 z 14 – 15 lipca 2002r publikującej artykuł RYNEK NIERUCHOMOŚCI – POTRZEBNI SĄ DORADCY.

2.A teraz trochę marzeń !

Wyobraźmy sobie,że widzimy zdjęcie przedstawiające podwarszawską Rezydencję do sprzedania za 1.500.000 USD. (Rezydencja Państwa Clintonów – kupiona po prezydenturze kosztowała 1.800.000 USD).
Prowizja dla pośrednika za sprzedaż – mimo wszystko polskiej Rezydencji omawianej powyżej we fragmencie - wyniesie od faktycznie uzyskanej kwoty 1,5 % to jest około 85.000 złotych (przy cenie wywoławczej) – a więc jest to kwota znaczna. Warto o nią zabiegać. To nie jest fikcyjny przykład – to jest realne.

Nim zacznie się zarabiać pieniądze w kwotach, które wynikają z powyższego przykładu, trzeba też zadać sobie pytanie skąd wziąć pieniądze na kurs doradcy a później ewentualnie pośrednika? O tym będzie w dalszej części – warto jednak rozważyć najtańszy wariant uzyskania nowego zawodu.

3.Informacja o eksternistycznym kursie
dla doradców rynku nieruchomości.

Proponowany kurs to samodzielna praca w przyswojeniu wiedzy zawartej w materiałach opracowanych przez wybitnego specjalistę w branży doradztwa nieruchomościowego.
Jest to „Praktyczny poradnik dla profesjonalistów” - w postaci przetłumaczonego na język polski wydania książkowego, amerykańskiego autora, opisującego okoliczności i uwarunkowania tej trudnej, żmudnej i odpowiedzialnej profesji. Wydawnictwo jest rekomendowane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości jako podręcznik do zdobywania nowego zawodu.

Nauka wspomagana będzie - możliwym do ściągnięcia z Internetu - materiałem:
– Informator o dotacjach, pożyczkach, kredytach i usługach doradczych dla MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa).
Ponadto do wykorzystania będą - możliwe do ściągnięcia z internetu - materiały:
- Zamówienia publiczne w prawie Wspólnot EUROPEJSKICH w zakresie usług, dostaw i robót budowlanych.

W trakcie kursu dla udokumentowania sposobu opanowania wiedzy należy napisać,w dowolnym czasie (jednak maksymalnie 6 m-cy), trzy prace kontrolne – (program kursu poniżej).:
*I tematy1do5 *II tematy 6 do 10 *III tematy 11do 14
Napisane prace kontrolne można pozostawić w swoich aktach na zasadzie samokontroli.

4.Program kursu.

Temat 1 - DORADZTWO NIERUCHOMOŚCIOWE 5 godzin
a) Czym zajmują się Doradcy
b) Kim są Doradcy
c) Branża doradcza
d) Etyka zawodowa i zasady postępowania
Temat 2 - UTOŻSAMIĆ SIĘ Z BIZNESEM 10 godzin
a) Jak wejść do gry
b) Start na swoim
c) Pomieszczenia biurowe
d) Pracownicy
e) Narzędzia pracy doradcy
f) Nasi profesjonalni konsultanci
Temat 3 - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 5 godzin
a) Pilnowanie interesu
b) Pilnowanie kasy
c) Ubezpieczenie, po co? Zarządzanie ryzykiem
Temat 4 - MARKETING 5 godzin
a) Źródła zleceń
b) Narzędzia marketingowe
c) Prezentacje
d) Marketing ciąg dalszy
Temat 5 - ZLECENIE 5 godzin
a) Sprzedaż usługi
b) Pierwsze konsultacje
c) Opłaty, budżet i oferty
d) Oferta
Temat 6 - SZTUKA DORADZTWA 10 godzin
a) Postępowanie z klientami
b) Zlecenie
c) Sprawozdanie
d) Konflikty
Temat 7 - ZAMYKANIE INTERESU 2 godziny
a) Sprzedaż, fuzja lub rozwiązanie firmy
Temat 8 - INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ 10 godzin
WSPARCIE DLA MA ŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
a) Dotacje o charakterze ogólnym
b) Dotacje dla eksporterów
c) Dotacje dla rolnictwa
d) Dotacje na badania naukowe i edukację
e) Dotacje dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne
Temat 9 - POŻYCZKI 5 godzin
a) Pożyczki o charakterze ogólnym
b) Pożyczki na ochronę środowiska
Temat 10 - PREFERENCYJNE KREDYTY 5 godzin
a) Kredyt o charakterze ogólnym
b) Kredyty dla rolnictwa
c) Poręczenie kredytów bankowych
Temat 11 - SZKOLENIA,DORADZTWO I KOJARZENIE PARTNERÓW 5 godzin
a) bezpłatne usługi informacyjno doradcze
b) Poszukiwanie partnerów
Temat 12 - UBEZPIECZENIA EKSPORTOWYCH I KRAJOWYCH
TRANSAKCJI HANDLOWYCH 5 godzin
a) Ubezpieczenia transakcji eksportowych
b) Ubezpieczenia w obrocie krajowym i ubezpieczenia dla importerów
Temat 13 - ANEKSY – ZAŁĄCZNIKI DO POWYŻSZYCH TEMATÓW 5 godzin
Temat 14 - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAWIE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 10 godzin
a) Usługi
b) Dostawy
c) Roboty budowlane
Razem: 87 godzin
Uwagi:
1)Ilość godzin potrzebna do opanowania materiału wynosi w zależności od przyjętego rytmu od 87 do 150 godzin w wymiarze lekcyjnym.
2)Do nauki potrzebna jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera – może to odbywać się w domu, w domu i kawiarence internetowej, w miejscu pracy
3.Do opanowania materiału tematów 1 – 7 kursant korzysta z podręcznika zakupionego samodzielnie pod adresem wskazanym przez organizatora kursów.
4.Materiały do opanowania tematów 8 do 14 należy pobrać bezpłatnie z internetu korzystając z przewodnika jak w pkt.5.

Program kursu oraz cel i sens jego prowadzenia został przekonsultowany z Dolnośląskim Centrum Euro Info PL 409
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Ul. Wysockiego 10
58-300 Wałbrzych
tel./Faks:(+48-74) 843 49 12 e-mail eic@darr.pl
http://www.darr.pl

Do tego momentu nie ponosi się zbyt dużych kosztów. Kursant zdobywa wiedzę jako samouk na własne potrzeby.

Gdyby szkolący się chciał poznać ocenę prac kontrolnych – organizatora kursów - i uzyskać stosowne świadectwo - może zdecydować się na przesłanie prac kontrolnych do odpłatnego sprawdzenia – pocztą elektroniczną. pod adres eres9596@kki.net.pl uzgadniając wcześniej kwotę odpłatności.

5.Jak postępować by ukończyć eksternistyczny kurs
doradcy rynku nieruchomości ?

1.Wejdź na stronę internetową http://www.pfrn.pl i zajrzyj do biblioteki.
2.W bibliotece znajdziesz informację:
Obecnie w biurze Federacji można nabyć lub zamówić następujące publikacje:
(....)
TAJEMNICE KUCHNI DORADCY RYNKU NIERUCHOMOSCI - 50PLN
(widok okładek poniżej)
(....)
Zamówienia wraz z kserokopią dowodu wpłaty proszę przesłać faxem (022 825 34 95), a wpłatę doliczając koszt przesyłki (5PLN) należy dokonać na konto:
Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Ul. Śliska 52
00-826 Warszawa
BSK S.A. O/W-WA, FILIA NOWOWIEJSKA 5
nr 10501038-2203618844
Proszę dokonać zamówienia – jest to podstawowy podręcznik na którym bazuje program kursu.
3.proszę wejść na stronę http://www.darr.pl i odszukać informacje dotyczące materiałów do pisania pracy kontrolnej od tematu 8 do 14.Jeśli będą jakieś problemy – proszę poprosić
o pomoc pod adresem eic@darr.pl
Pomocnymi stronami będą też www.euroinfo.org.pl euroinfo@cofund.org.pl
www.uzp.gov.pl - Urząd Zamówień Publicznych
Wchodząc na te strony można zamówić sobie bezpłatne materiały szkoleniowe.
4.Proszę nie zrażać się początkowymi potknięciami. Zasada: KONIEC JĘZYKA ZA PRZEWODNIKA – jest podstawową zasadą samouków. Wiedza w ten sposób osiągnięta jest wiedzą najtrwalszą.

7.W miarę jedzenia rośnie apetyt.

Jeśli czytelniku wytrwałeś do tego miejsca i nadal interesują Cię duże pieniądze - przemyśl swoje warunki do zajmowania się tylko Obrotem Nieruchomościami.

Jeśli jako samouk skończysz kurs Doradcy Rynku Nieruchomości – to będziesz miał dobre warunki startowe.

8.Co trzeb zrobić by zostać pośrednikiem?

- trzeba mieć średnie wykształcenie (co najmniej);(Uwaga:zmiana przepisu - już potrzebne są studia).
- trzeba ukończyć kurs pośredników;
- trzeba odbyć praktykę;
- trzeba przejść postępowanie kwalifikacyjne;
- trzeba zdać egzamin testowy.


Serdecznie - jako autor tego tekstu i czynny Doradca Rynku Nieruchomości oraz prowadzący omawiane kursy - zapraszam do współpracy.

Adres email:

Hasło:

zarejestruj się | zapomniałeś hasła?

Cena:
od do
Miasto:
Dodaj swoje ogłoszenie za darmo
Wprowadź swoje miasto:

Jakiej ceny oczekujesz ?

strona główna | katalog ogłoszeń | wyszukiwarka | agencje nieruchomości | artykuły i porady | forum | ubezpieczenia i kredyty